לפני כשלוש שנים מוניתי לנהל את יחידת המורשת והמוזיאונים, שתפקידיה הבולטים הם הנחלת המורשת הביטחונית של כוחות המגן ושימורהּ לדורות הבאים – תפקיד מרגש, משמעותי ושונה מכל תפקידיי הקודמים במהלך עשרות שנות עשייה ביטחונית בצה"ל ובמשרד הביטחון.​


24 שנים שירתי בצה"ל בתפקידי פיקוד ומטה בתחומי המודיעין ובלשכות הבכירים. לאחר פרישתי מצה"ל הצטרפתי למשרד הביטחון. קודם למינויי כמנהל יחידת המוזיאונים הייתי ממונה הביטחון של המשרד. במסגרת זו היה תפקידי לדאוג אך ורק לביטחונם של קהל המבקרים, המבנים, והמוצגים במוזיאוני המשרד.


אני רואה בעבודתי הנוכחית שליחות וזכות גדולה להמשיך לטפח ולהנחיל לדורות הבאים את המורשת הביטחונית, שעד לא מזמן הייתי חלק ממנה ושעליה חתומים אלפי אנשים: לשמור על המבנים המיועדים לשימור, לשמר מוצגים אותנטיים קיימים ולדאוג להגדלת האוספים, לשדרג תצוגות, להעצים את חוויית המבקר, להנגיש את המבנים והתצוגות לאנשים עם מוגבלות ולהיות בית ל"ותיקים" ומקום לימוד ומחקר לצעירים.


בשנים הקרובות נמשיך את תנופת העשייה והעמקת המודעות בתחום המורשת והמוזיאונים במשרד ובציבור בישראל. לפנינו עבודות רחבות היקף בתחומי הבנייה ושדרוג התצוגות, כולל:

-איחוד מוזיאוני האצ"ל והקמת מוזיאון אצ"ל חדש ומשודרג

-שדרוג מוזיאון ה"הגנה"

-שדרוג מבנה ותצוגה במוזיאון לח"י

-שדרוג מוזיאון אסירי המחתרות ירושלים.


מעבר לכך, גם בתקופה הסוערת הנוכחית, היחידה מובילה מהלכים מכוננים והם תכנון להקמת שני מוזיאונים חדשים – מוזיאון צה"ל בירושלים ומוזיאון עוצמ"ה (עצמאות צה"ל ומערכת הביטחון) בלטרון.


נוסף על כל אלה פועלים צוותי המוזיאונים ללא הרף ליצירת פעילויות ותכנים חדשים והתאמתם לקהלי המבקרים השונים.


עליית האתר החדש שלנו בימים אלה פותחת שער וירטואלי ענק לתקופת המאבק של לוחמי המחתרות על תקומת המדינה. אתר האינטרנט שזה עתה חנכנו – מבחינתנו פאר היצירה –  מהווה דוגמה לעשייה המרובה של היחידה והמוזיאונים ותכליתו להנגיש לכם את כל המידע הנחוץ טרם הגעתכם לביקור בהם. המוזיאונים מיועדים בראש ובראשונה עבורכם, המבקרים.


כולי תקווה שכל אחד ואחת מקרב הציבור הרחב, המתעניין בהיסטוריה הביטחונית, ימצא בתוך התצוגות ובאוספים הנדירים שלנו את מה שחיפש, ושנמשיך לסקרן ולרגש את כולכם, כולל ילדי ישראל, דווקא בתקופה זו שבה רבים מהם מבלים שעות רבות כל כך מול המסכים.


אני מבטיחכם כי בשנים הבאות נמשיך לשמר, לשמור ולטפח את שהופקד בידינו, מתוך רצון "להתכתב" עם הקִדמה, ובו בזמן לכבד את ותיקי המחתרות ומורשתם.

 

שלומי מעיין, אל"מ (מיל')

מנהל יחידת המורשת והמוזיאונים