​​​​​​​לאחר קום המדינה החליטו חברי ה"הגנה" להפוך את ביתו של גולומב למוזיאון, שבו יוצג סיפורו של הארגון. המוזיאון כולל את חזית הבית המקורי ושני חדרים ששומרו כפי שהיו בשנים שבהן נועדו בהם הפיקוד העליון של ה"הגנה" ומנהיגי היישוב, ובהם התנהלו דיונים והתקבלו החלטות גורליות לקיומו של היישוב העברי בארץ.  

במוזיאון נבנו גם שלוש קומות של תצוגה חדשנית ובהן סרטים ומוצגים הממחישים את סיפור התפתחותו של היישוב העברי בארץ ישראל בשנות המנדט הבריטי, ואת ההגנה על קיומו של יישוב זה.​

המוזיאון מציג את סיפור התפתחותו של כוח המגן העברי – החל מהקמת "בר גיורא" ו"השומר" בימי העלייה השנייה, דרך הקמת ארגון ה"הגנה" בשנת 1920, המאורעות בשנים תר"ף-תרפ"א (1920–1921) ותרפ"ט (1929), תקופת "חומה ומגדל" ואירועי המרד הערבי (1939-1936), ההתנדבות לצבא הבריטי ולנוטרות והקמת הפלמ"ח בימי מלחמת העולם השנייה, מפעלי הרכש והתעש, ההעפלה והמאבק בשלטונות המנדט וכלה בהכרזת האו"ם על חלוקת הארץ בכ"ט בנובמבר 1947 ופרוץ מלחמת העצמאות. הביקור במוזיאון מסתיים במיצג אורקולי המציג את הלחימה של כוחות ה"הגנה" במלחמת העצמאות עד הכרזה על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח, והקמתו של צה"ל ב-1 ביוני 1948. ​​​

המוזיאון משמש גם אכסניה לארגון חברי ההגנה לטובת אירועים ייחודיים ואישיים.