משפחות ומבקרים עצמאים מוזמנים לבקר במוזיאון.

הדרכה לקבוצות, על ידי מדריכים מצוות המוזיאון​​