​יחידת המורשת והמוזיאונים במשרד הביטחון מאגדת ומנהלת 10 מוזיאונים, המהווים יחדיו "מנהרת זמן" למסע מרתק מימי ראשית הציונות, דרך תולדות הכוח המגן העברי בארץ ישראל והקמת צה"ל ועד לימינו, ואל האירועים הביטחוניים שעיצבו את הווייתה של החברה הישראלית.

המוזיאונים מציעים תצוגות מגוונות ותערוכות חדשות, וניתן למצוא בהם אלפי ממצאים שונים המציגים את ריבוי הפנים של היישוב היהודי שהתפתח בארץ ישראל במאה הקודמת ואת תהליך התעצמותו של צה"ל. כל מוזיאון מקיים בנפרד פעילות המשלבת תיעוד, הנצחה ומגוון פעילויות חינוכיות, ובכל אחד מהם ישנו אולם המתאים לקיום ימי עיון.

מטרת הפעילות של היחידה הינה להמחיש את מלחמתו של עם ישראל על קיומו העצמאי בארצו, ולהנחיל את מורשת הקרב של כוחות המגן ושל צה"ל לנו ולדורות הבאים.

 

חזון

יחידת המורשת והמוזיאונים במשרד הביטחון תוביל את שימור המורשת הביטחונית של ישראל בגישה ממלכתית ומקצועית, ותפעל להנחלתה לדורות הבאים.


ייעוד

יחידת המורשת והמוזיאונים במשרד הביטחון נושאת באחריות לשימור המורשת הביטחונית של ישראל ופועלת להנחיל לציבור הרחב את סיפור המאבק על קיומו ועצמאותו הלאומית של עם ישראל. כל זאת, כחלק מבניית החוסן החברתי לדורות הבאים.

היחידה מהווה סמכות מקצועית מנחה עבור כלל אתרי המורשת המתוקצבים בידי משרד הביטחון וצה"ל.


תפקידי היחידה

1. ​להתוות את מדיניות הנחלת המורשת הביטחונית ולממשה הלכה למעשה.

2. לחזק את התודעה הלאומית ובד בבד להנחיל ערכים של אחריות אישית, מעורבות חברתית והתנדבות לשירות צבאי ואזרחי.

3. להנחות מקצועית את כלל אתרי המורשת והמוזיאונים המתוקצבים בידי משרד הביטחון וצה"ל.

4. להציג במסגרת תערוכות קבועות ומתחלפות את סיפור המאבק להקמת המדינה וצה"ל ולהמחישו, תוך התייחסות למגוון ההיבטים השונים הכלולים בו.

5. לאתר, לאסוף, לתעד, לקטלג, לשמר ולאצור פריטים ומבנים בעלי ערך וקשר היסטורי למורשת הביטחונית של מדינת ישראל, והכול בהתאם לרמה ולתקנים המוזיאליים הקיימים בעולם.

6. לחקור בכלים ובשיטות אקדמיים את תקופת המאבק על הקמת המדינה וצה"ל ולעורר שיח פתוח ורבגוני בהקשרו. לשם כך לשתף פעולה עם צה"ל, האקדמיה וכל גורם רלוונטי אחר בארץ ובעולם.

7. ליזום פעולות חינוכיות ותרבותיות התואמות את ייעוד המוזיאונים וייחודיותם.

8. לפתח את ההדרכה, לאתר, למיין ולהכשיר את המדריכים לתפקידם.

9. לשווק את פעילות המוזיאונים לציבור, במטרה להרחיב את קהל המבקרים והעמיתים.

10. לנהל את המוזיאונים הכפופים ישירות ליחידה בהיבטי תכנון, תקצוב, כוח אדם, תפעול ואחזקה והכול בהתאם לנהלי משהב"ט, בשיתוף פעולה עם העמותות האזרחיות והצבאיות השונות שיזמו את הקמת המוזיאונים ועיצבו את אופיים​​.

11. לממש את כל אלה בסביבה מכבדת, תרבותית ואסתטית.​