​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לכבוד חג הפסח, חג החירות, של שנת 1947 הפיצו אנשי ארגון ה"הגנה" ברחבי הארץ וזה לשונו:

"חברי השורה בתפקידיהם -בהעפלה, בהתישבות ועל המשמר... נושאים את ברכת חג –

החרות לכם, חברינו הכלואים בין חומות הסוהר... אנו ממשיכים במפעלינו המשותף הגדול.

לשנה הבאה בני חורין."

הכרוז מיועד  לחברי ה"הגנה" הנמצאים במאסר בבתי הכלא הבריטיים ומובעת בו תמיכתם של חבריהם לארגון ה"הגנה" הממשיכים את פעילותם בחוץ. הם מעריכים את הקרבתם של האסירים ומעודדים אותם ואת תרומתם.

לבסוף מאחלים לאסירים את הברכה המתאימה מכול, "לשנה הבאה בני חורין", מחוץ  לכותלי הכלא, ושותפים מלאים לפעילות  בחוץ.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לכבוד חג הפסח, חג החירות, של שנת 1947 הפיצו אנשי ארגון ה"הגנה" ברחבי הארץ וזה לשונו:

"חברי השורה בתפקידיהם -בהעפלה, בהתישבות ועל המשמר... נושאים את ברכת חג –

החרות לכם, חברינו הכלואים בין חומות הסוהר... אנו ממשיכים במפעלינו המשותף הגדול.

לשנה הבאה בני חורין."

הכרוז מיועד  לחברי ה"הגנה" הנמצאים במאסר בבתי הכלא הבריטיים ומובעת בו תמיכתם של חבריהם לארגון ה"הגנה" הממשיכים את פעילותם בחוץ. הם מעריכים את הקרבתם של האסירים ומעודדים אותם ואת תרומתם.

לבסוף מאחלים לאסירים את הברכה המתאימה מכול, "לשנה הבאה בני חורין", מחוץ  לכותלי הכלא, ושותפים מלאים לפעילות  בחוץ.​