​​​​​​​​​​​בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומתוך אחריות לצוות העובדים ולכלל המבקרים, חלה חובה לתיאום הביקור במוזיאונים​.