מוזיאון האצ"ל, "בית ז'בוטינסקי", מוקדש להנצחת הארגון הצבאי הלאומי, מפקדיו, לוחמיו ופעולותיו. במוזיאון מוצגים מסמכים, קטעי עיתונות, צילומים, כלי נשק, דגמים אורקוליים וסרטים הקשורים לפעילות האצ"ל במהלך 17 שנות קיומו.

במוזיאון שלוש קומות. בקומה העליונה נמצא מכון ז'בוטינסקי ובו שני מיצגים אורקוליים הממחישים את פועלו של זאב ז'בוטינסקי ואת סיפור ההעפלה הבלתי לגלית – עליית "אף על פי", שארגנו בית"ר והאצ"ל עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. עשרות ספינות עשו את דרכן לארץ ישראל, ביניהן האונייה "סקריה" שנשאה את מספר העולים הגדול ביותר, 2,400 מעפילים, והאונייה "סטרומה" שטובעה על כל נוסעיה מפגיעת טורפדו ששיגרה לעברה צוללת סובייטית.

בקומת הכניסה מוצגת ההיסטוריה של הארגון ושורשיו, החל מהקמת הגדודים העבריים, דרך פעילות ה"הגנה" בירושלים, הקמת בית"ר, הקמת האצ"ל, מפקדיו של הארגון עד מינויו של מנחם בגין למפקדו ופעולות שונות שנעשו לאורך התקופה.

קומת הקרקע מסמלת את הירידה למחתרת. בקומה זו מוצגים החיים במחתרת וחלק מהמבצעים שביצע הארגון. בין המבצעים – פיצוץ מלון המלך דוד, "ליל האווירונים", תקיפת משטרת רמת גן, פריצת כלא עכו, "רכבת הכסף", תקיפת רדיו רמאללה והבריחה ממחנות המעצר באפריקה.

בקומה זו נמצא אגף המוקדש לסיפורם של עולי הגרדום ולוחמי האצ"ל שנפלו במאבק.

בתערוכה אפשר לפגוש מוצגים ייחודיים כמו דרכון של הונדורס שזייפו הבורחים ממחנה המעצר באפריקה, שוט שבו הילקו את הקצינים הבריטים ב"ליל ההלקאות", מרגמה שהוחרמה ממחנה צבאי בריטי ושימשה את הארגון בקרב על יפו, כלי נשק מיוחדים שהוברחו לארץ מאירופה, נשק שייצר הארגון במפעלים סודיים, פסל דיוקנו של זאב ז'בוטינסקי מעשה ידי הפסל יצחק דנציגר, רדיו ששימש את תחנת השידור החשאית של האצ"ל – "קול ציון הלוחמת", פצצה בכד חלב ועוד.