​​לחניית נכים יש ליצור קשר עם צוות המוזיאון.

דרכי גישה והתאמות

 • יש גישה לחדרי התצוגה במסדרונות הראשיים ולחצרות.

 • אין גישה למתניידים בכיסא גלגלים לתאי הצינוק ולחדר הגרדום.

  שירותי נכים

  השירותים נגישים, אולם התאים אינם מותאמים לנכים בכיסא גלגלים.

  עמדת הנגשה – בכניסה למוזיאון בחדר קבלת המבקרים, יש מחשב לשימוש הציבור עם ליקוי ראייה המאפשר הגדלת תמונות של מסלול הסיור והמוצגים.

  אמצעי עזר

 • נוהלי השירות מאפשרים כניסה של אדם עם מוגבלות בסיוע של כלב שירות וכן בסיוע של מלווה, למחזיקים בתעודת נכה שמצוין עליה: "פטור מתשלום עבור מלווה".

 • על פי הנוהל, אדם עם מוגבלות יוכל לקבל שירות ללא המתנה בתור ובתנאי שיציג תעודת נכה שמצוין עליה "פטור מהמתנה בתור".

 • אדם עם מוגבלות המעוניין בליווי של איש צוות המוזיאון יתקשר למחלקת הזמנות         (02-6233166). צוות המוזיאון ייענה לבקשה, בתנאי שהוגשה זמן סביר מראש.

 • ניתן לקבל כיסאות גלגלים לשימוש המבקרים. יש לפנות אל הצוות בדלפק הקופה.

 • ניתן לקבל מכשיר עזר לשמיעה. יש לפנות אל הצוות בדלפק הקופה.

 • בחדר קבלת המבקרים, בכניסה למוזיאון, יש מחשב לשימושם של אנשים עם ליקוי ראייה, המאפשר הגדלה של תמונות המוצגים והמוזיאון כולו. בעמדה זו ניתן לצפות במיצג המרכזי ובו הסרטים המונגשים לכבדי שמיעה בשפת הסימנים.

  שירות לקוחות נגיש

 • הדרכות עובדים לשירות נגיש – הדרכנו והכשרנו את עובדינו בהיבטי הנגישות השונים. מטרת ההדרכות היא ליצור מודעות בקרב עובדי המוזיאון לנושא הנגישות, ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

 • פנייה באמצעות הדואר: מוזיאון אסירי המחתרות – ירושלים, ת.ד 31500, ירושלים 9131401.