בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומתוך אחריות לצוות העובדים ולכלל המבקרים, חלה חובה לתיאום הביקור במוזיאונים.


מוזיאון אסירי המחתרות – ירושלים, מציע לקבוצות המבקרים סיורים מודרכים ומגוון פעילויות המתארים באמצעות סיפורם הייחודי של אסירי המחתרות ההגנה האצ"ל ולח"י את מאבק המחתרות והישוב להקמת המדינה.