​​​​​מרכז המידע כולל ספרייה וארכיון. הארכיון כולל מסמכים, צילומים, קטעי עיתונים ועדויות בנושא מאבק אסירי המחתרות להקמת המדינה. אנא שלחו הודעה בדוא"ל בנושא שמעניין אתכם ונשלח את החומרים המתאימים הנמצאים ברשותנו. דוא"ל המוזיאון/מרכז המידע Hamachtarot_Jerusalem@mod.gov.il​


מתוך מכתביו של גדעון פלאי בזמן שהותו בבית הסוהר המרכזי בירושלים​


בין הנושאים לגביהם ניתן לקבל חומר

עולי הגרדום משה ברזני ומאיר פיינשטיין – נידונו למוות ב30 באוקטובר 1946, אך לא אפשרו לבריטים להוציאם להורג. בעזרת חבריהם אנשי האצ"ל ולח"י בכלא, הם תכננו לפגוע בבריטים ולהתאבד באמצעות רימונים שהוכנסו לשני תפוזים והוברחו לתאם. ערב ההוצאה להורג נפגש איתם הרב יעקב גולדמן. הוא כל כך התרשם מהמפגש עד שהתכוון להיות איתם במעמד ההוצאה להורג. השניים לא רצו לספר לו את תוכניתם כי חששו שכרב הוא לא יאפשר להם לבצע את התוכנית מפאת קדושת החיים. הם שינו את התוכנית, הצמידו רימון אחד בין הלבבות ועלו ביום א' באייר תש"ז (21 באפריל 1947) בסערה השמימה.

הבריחה מחדר 23 – סיפור בריחה נועז ומתוחכם של 12 אסירי לח"י והאצ"ל שהתחזו לעובדי ביוב בפברואר 1948. האסירים ברחו ל"חזית" כדי לסייע לחבריהם הנלחמים בבריטים ובערבים. אל סיפור הבריחה​

"אבי האסירים", הרב אריה לוין – שהקדיש את חייו לזולת ולחברה ובמיוחד לאסירים הפליליים ואסירי המחתרות בבית הכלא המרכזי בירושלים. אודות אריה לוין

אסירי המחתרות – אסירי ה"הגנה", האצ"ל ולח"י. בין האסירים – אסיר ה"הגנה" שרגא דירקטור, אסיר הפלמ"ח ג'וני (גדעון) פלאי, אסיר האצ"ל איתן לבני ואסיר לח"י אליעזר בן עמי.

"ליל ההלקאות" – מסופר באמצעות דמותו של האסיר הנער בנימין קמחי  (אצ"ל) שנדון ל-18 שנות מאסר ו-18 מלקות, שבוצעו בכלא המרכזי והיו הגורם לביצוע פעולת הגמול.

נשים במאבק – אסירות המחתרות בעיקר מהאצ"ל ולח"י, שישבו במאסר ובמעצר במתקני הכליאה בבית לחם. בין הנשים המפורסמות: גאולה כהן וצילה עמידרור. ברכה פולד, חברתו של ג'וני, היא דמות מרתקת. [הערה: דמותן של כל הנשים מרתקת!]

חופשיים ליצור – תצוגה של עבודות מלאכת יד של אסירים ואסירות שנכלאו בבתי הכלא והמעצר הבריטיים.

תרבות הזיכרון – מכלול שלם של נושאים הקשורים באופן שבו החברה הישראלית הנציחה ומנציחה את המאבק להקמת המדינה, תרומתן של המחתרות ועוד.

לכל הנושאים שבהם עוסק המוזיאון יש תיעוד, כולל עדויות, מסמכים, קטעי עיתונים וצילומים.

ניתן לראיין אחדים מהאסירים והלוחמים ובהם אליעזר בן עמי ויעל בן דב.​