תצוגת קבע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הביקור במוזיאון מתחיל באולם שבקומה העליונה המוקדש לאברהם "יאיר" שטרן ומתאר את מסלול חייו ודמותו כהוגה, מנהיג ולוחם. התצוגה פותחת בפסוק "בְּדָמַי לָעַד תִּחְיי" מתוך שירו של "יאיר", "הרי את מקודשת לי מולדת", ומתעדת בצורה כרונולוגית את פרשת חייו ומותו, החל מילדותו ובַחרותו, דרך פעילותו בארגון קורסים צבאיים, ברכש ובהעפלה. פרק מיוחד עוסק בפילוג ממחתרת הארגון הצבאי הלאומי (האצ"ל) וייסוד המחתרת החדשה "הארגון הצבאי הלאומי בישראל", שמאוחר יותר שינה את שמו ל"לוחמי חירות ישראל" (לח"י). ​

פרקים נוספים בתצוגה עוסקים ב"עיקרי התחייה" שהם המצע הרעיוני למחתרת החדשה, ובשירת "יאיר" – תהליך כתיבתם ומקור השראתם של שיריו.

"יאיר לא השלים, הוא רק החל את מלחמת השחרור העברית. לוחמי חירות ישראל לא יניחו את נשקם ויוסיפו להילחם עד חורמה בשלטון הזר".

סיסמה זו ניצבת בכניסה לתצוגה באולם המרכזי, המתארת באופן כרונולוגי את ההתפתחות של מחתרת לח"י.

על רקע הרדיפה אחרי ממשיכי דרכו של "יאיר" מתוארות כאן התרחשויות באותה תקופה: מלחמת העולם השנייה, השמדת יהדות אירופה ונעילת שערי ארץ ישראל על פי מדיניות "הספר הלבן".
בין הדגמים ניתן לראות סיפורים על בריחות מבתי מעצר ובתי כלא, התנקשויות בבכירי ממשל בריטים, פעולות במסגרת "תנועת המרי העברי", אישים מרכזיים במחתרת בדגש על חברי מרכז לח"י – נתן ילין-מור פרידמן, ישראל אלדד ויצחק שמיר – ממשיכיו של יאיר בהנהגת הארגון.
בתערוכה מודגשות סוגיות המאפיינות את החיים במחתרת סודית ונרדפת, כגון הנחיות של ההנהגה ללוחמים והצהרות הלוחמים בבתי משפט בריטיים, היחס לערבים במלחמת העצמאות, ההחלטה על החלוקה, תעמולה והסברה, ייצור נשק ועוד.
התצוגה מסתיימת בהכרזה על הקמת המדינה, יציאת הבריטים מן הארץ, הקמת צה"ל, גיוס לוחמי לח"י והשתלבותם בצבא המתהווה כשמרביתם מתגייסים לחטיבה 8, חטיבת השריון הראשונה בצה"ל.   

פעולות המחתרת ומבצעיה במסגרת המאבק בבריטים נפרשֹים לעיני המבקר באמצעות סרטים, דגמים, מפות, כלי נשק, תצלומים ומסמכים מקוריים.

תמונת שעות פתיחה א'–ה' בין השעות 08:00–16:00
תמונת טלפון

0733534899

תמונת נגישות מקום התצוגה מונגשת
תמונת משפחה מתאים לכל המשפחה