בתצוגת המוזיאון אוסף של אקדחים וכלי נשק אשר הוברחו לא"י בתוך מזוודה.

פרטים וחפצים אישיים של מנהיג מחתרת לח"י: אברהם "יאיר" שטרן. ​