​מוזיאון לח"י ביחידת המורשת והמוזיאונים של משרד הביטחון מקדם בברכה מבקרות ומבקרים עם צרכים מיוחדים.​

חניית נכים 

יש חניית נכים עירונית סמוך לכניסה למוזיאון, רחוב אברהם שטרן 8, תל אביב

דרכי גישה והתאמות

יש דרך נגישה מחניית הנכים אל הכניסה למוזיאון.

יש גישה באמצעות מעלית לכל קומות המוזיאון.

שילוט מותאם

עמדת קופה ואבטחה

עמדות השירות מותאמות למתן שירות לכול. יש עזרים לאנשים עם ליקוי שמיעה – מערכת עזר לשמיעה.

שירותי נכים

יש שירותי נכים בקומת הכניסה.

אמצעי עזר

  • נוהלי השירות מאפשרים כניסה של אדם עם מוגבלות בסיוע של כלב שירות וכן בסיוע של מלווה, למחזיקים בתעודת נכה שמצוין עליה: "פטור מתשלום עבור מלווה".

  • על פי הנוהל, אדם עם מוגבלות יוכל לקבל שירות ללא המתנה בתור ובתנאי שיציג תעודת נכה שמצוין עליה "פטור מהמתנה בתור".

  • אדם עם מוגבלות המעוניין בליווי של איש צוות המוזיאון יתקשר למחלקת הזמנות (073-353-4899​).  צוות המוזיאון ייענה לבקשה, בתנאי שהוגשה זמן סביר מראש.

  • ניתן לקבל כיסאות גלגלים לשימוש המבקרים. יש לפנות אל הצוות בדלפק הקופה.

  • ניתן לקבל מכשיר עזר לשמיעה. יש לפנות אל הצוות בדלפק הקופה, בתנאי שהוגשה בקשה זמן סביר מראש.

  • באולם המוזיאון יש מחשב לשימושם של אנשים עם ליקוי ראייה, המאפשר הגדלה של ​מרכיבי התצוגה של המוזיאון.

  • סיורים ומסלולי ביקור ייעודיים עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. ניתן לתאם מראש עם צוות המוזיאון באמצעות 'טופס בקשת התאמת נגישות'.​

שירות לקוחות נגיש

  • הדרכות עובדים לשירות נגיש – הדרכנו והכשרנו את עובדינו בהיבטי הנגישות השונים. מטרת ההדרכות היא ליצור מודעות בקרב עובדי המוזיאון לנושא הנגישות, ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

  • פנייה באמצעות הדואר: מוזיאון לח"י, רחוב אברהם 8, תל אביב – יפו, ת.ד 5155​